LatviesurussianEnglish

 
Drukāt

Aizvien nozīmīgāku lomu starptautiskajā tirdzniecībā ieņem produktu kvalitāte un aizvien pieprasītāki kļūst neatkarīgo institūciju izsniegtie produktu atbilstības apliecinājumi, kuri, no vienas puses, sniedz objektīvus un ticamus pierādījumus par likumdošanas vai citu prasību izpildi, bet no otras puses, veicina godīgāku konkurenci tirgū.

Viens no nozīmīgākiem instrumentiem piekļuvei starptautiskajiem tirgiem ir produktu sertifikācija, kuras rezultātā tiek iegūti sertifikāti par produktu atbilstību konkrētā tirgus prasībām, kas daudzos gadījumos ir obligāts priekšnoteikums produktu tirdzniecībai.

Sertifikācijas institūcijas izsniegto sertifikātu atzīšana tiek nodrošināta ar institūcijas akreditāciju, kuras rezultātā tiek apstiprināts, ka institūcija savu darbību veic objektīvi, neatkarīgi un kvalitatīvi un tās izsniegtie sertifikāti ir ticami.

 
Drukāt

LATSERT produktu sertifikācijas jomā:
  • ir akreditēts Eiropas Savienības (ES) vienotajā sistēmā, kas nodrošina LATSERT izsniegto sertifikātu atzīšanu citās valstīs;
    ir notificētā ES institūcija;

  • sniedz plašu pakalpojumu klāstu produktu sertifikācijā reglamentētajā un brīvprātīgajā jomā; 

  • ir pieredzes bagātāka produktu novērtēšanas institūcija Latvijā;

  • nodrošina operatīvo visu novērtēšanas darbu izpildi, jo tā sastāvā ir sava akreditētā laboratorija;

  • ir novērtēšanas institūcija ar vairākiem simtiem lojālu sadarbības partneru vairāk nekā 15 pasaules valstīs.

Lai saņemtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. +371 67217817 vai +371 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.