LatviesurussianEnglish

 
Drukāt
LATSERT ir dibināts 1994.gadā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta rīkojumu kā Labklājības ministrijas iestāde, kuras uzdevums bija izveidot pirmo Latvijas nacionālo Eiropas prasībām atbilstošo produktu sertifikācijas institūciju un uz gūtās pieredzes pamata veicināt līdzīgo sertifikācijas centru tīkla attīstību Latvijā.
 
Pēc sertifikācijas institūciju tīkla izveides LATSERT juridiskais statuss 1996.gadā tika mainīts un patreiz LATSERT, tāpat kā citas Eiropas Savienības atbilstības novērtēšanas institūcijas, darbojas kā privāta sabiedrība.
 
Sava darbības laikā LATSERT mērķtiecīgi attīstījās, pilnveidojoties gan profesionāli, gan tehniskā nodrošinājuma ziņā un izstrādājot vairākus unikālus pakalpojumus, kuriem līdz šim brīdim nav analogu Latvijā un Baltijā, tādējādi nostiprinot līderpozīcijas savā darbības sfērā produktu sertifikācijā un testēšanā. 
 
Uzsākot savu darbību kā novērtēšanas institūcija, kas piedāvā tikai sertifikācijas pakalpojumus trijās produktu grupās (pārtika, rotaļlietas, kosmētika), patreiz LATSERT sniedz sertifikācijas, testēšanas, apmācības, ekspertīzes, konsultatīvas, tehniskās palīdzības un citus pakalpojumus vairāk nekā 10 produktu grupās.
 
 LATSERT bija pirmā novērtēšanas institūcija Latvijā, kuras kompetences atbilstība Eiropas prasībām produktu sertifikācijā un testēšanā tika atzīta arī Eiropas līmenī, uzņēmumam iegūstot 1996.gadā dubulto akreditāciju Vācijas nacionālajā sistēmā (DAR), kas bija būtisks solis ne tikai LATSERT apliecinājumu atzīšanai Eiropā, bet arī Latvijas nacionālās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas attīstībā. 
 
Patreiz LATSERT ir akreditēts ES vienotajā akreditācijas sistēmā visās tā darbības sfērā ietilpstošās atbilstības novērtēšanas jomās un ir ES notificētā un Latvijas pilnvarotā institūcija produktu novērtēšanai saskaņā ar vairāk nekā 20 normatīvajiem aktiem.