LatviesurussianEnglish

 
Drukāt

Lietotājiem būtiskas ir noteiktas produkta kvalitātes īpašības, un ražotāji šādu īpašību esamību apliecina ar kvalitātes apliecību, sertifikātu, atbilstības deklarāciju palīdzību.

Neatkarīgas novērtēšanas institūcijas LATSERT izsniegts kvalitātes SERTIFIKĀTS var izrādīties nozīmīgs papildus arguments par produkta kvalitāti, īpaši, uzsākot sadarbību ar potenciālajiem klientiem vai sadarbības partneriem. 

LATSERT kvalitātes SERTIFIKĀTS apliecina, ka faktiski produkcijai piemīt noteiktas kvalitātes īpašības, ko ražotājs deklarē, un kas ir iestrādātas uzņēmuma produkcijas dokumentācijā- ražošanas standartā, specifikācijās vai tehniskajā projektā.

Kvalitāti apliecinošais SERTIFIKĀTS tiek izsniegts tikai pēc objektīvu pierādījumu iegūšanas par producijas noteiktu kvalitātes rādītāju atbilstību ražotāja deklarētajām prasībām, t.i. tiek pārbaudīti attiecīgie kvalitātes raksturlielumi, veicot produktu paraugu testēšanu.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par nosacījumiem kvalitātes sertifikāta saņemšanai Jūsu uzņēmuma produkcijai, lūdzu sazinieties ar mums pa tālr: +371 67217817, vai nosūtiet e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.