LatviesurussianEnglish

Drukāt

Projektējot, ražojot vai pārdodot jebkuru produkciju, viens no aktuālākajiem jautājumiem ir tās atbilstība kvalitātes un nekaitīguma prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos. Vienlīdz svarīgi ir iegūt pārliecību par produkta atbilstību patērētāja prasībām. Plānojot produkcijas eksportu, būtisks nosacījums ir preces atbilstība attiecīgajos tirgos spēkā esošajām likumdošanas prasībām 

Neatbilstoša produkta pārdošana var radīt būtiskus materiālus zaudējumus, nodarīt kaitējumu patērētāja veselībai, kā arī neatgriezeniski degradēt konkrētā produkta, tā ražotāja, izplatītāja reputāciju. Laba reputācija ir nozīmīga motivācija uzņēmējam pieņemt lēmumu un veikt savas produkcijas novērtējumu un nodrošināt objektīvus pierādījumus, ka patērētājiem piedāvātie produkti ir nekaitīgi, kvalitatīvi, un atbilst prasībām, kuras reglamentē:

  • ES regulas un direktīvas

  • ES dalībvalstu nacionālās likumdošanas

  • Starprautiskie EN, ISO u.c. standarti

  • Ražotāja vai pasūtītāja specifikācijas

Ja Jums nepieciešams apliecinājums produkta atbilstībai, LATSERT speciālisti palīdzēs Jums rast optimālu risinājumu konkrētajiem produktiem, ņemot vērā Jūsu vajadzības un patērētāju paredzamās vēlmes.

Lai saņemtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. +371 67217817 vai +371 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.