LatviesurussianEnglish

 
Drukāt

Izstrādājumu saskarei ar pārtiku sertifikācija

Saskarei ar pārtikas produktiem paredzēto materiālu un izstrādājumu sertifikācija tiek veikta, novērtējot šo produktu atbilstību sekojošo normatīvo aktu prasībām:

  • Komisijas 2011.gada 14.janvāra Regula (ES) Nr.10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku 
  • Ministru Kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumi Nr.808 „Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku” 
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 27.oktobra Regula (EK) Nr.1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu.
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra Regulas Nr. 1907/2006 (REACH)