LatviesurussianEnglish

 
Drukāt

ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS ir dokuments, kuru izsniegusi akreditēta, neatkarīga atbilstības novērtēšanas institūcija pamatojoties uz veiktajām novērtēšanas darbībām - dokumentācijas detalizētu izvērtēšanu, produkta paraugu testēšanu, ražošanas procesa, kvalitātes un nekaitīguma vadības sistēmas auditu.  LATSERT izsniegtais ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS apliecina produkta atbilstību noteiktām prasībām (drošuma, higiēnas, kvalitātes klasifikācijas, marķējuma, u.c.) sertifikātā norādītajos normatīvajos aktos – ES Regulās, Direktīvās, Latvijas Republikas likumos, Ministru Kabineta noteikumos, starptautiskajos standartos, uzņēmumu specifikācijās.

LATSERT kā akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtie Atbilstības sertifikāti ir starptautiski atzīti gan Eiropas savienībā, gan daudzās pasaules valstīs, ņemot vērā Latvijas un Eiropas akreditācijas kooperācijas noslēgto daudzpusējo savstarpējas atzīšanas līgumu (EA MLA).

Piemērojot kādu no LATSERT sertifikācijas procedūrām, Atbilstības sertifikāts var tikt izsniegts gan konkrētai produktu partijai, gan sērijveidā ražotiem produktiem.

Produktiem, kuri paredzēti pārdošanai ārpus Latvijas, Atbilstības sertifikāti tiek  izsniegti svešvalodās - angļu vai krievu valodās.

Brīvprātīgajā novērtēšanas jomā pieteicējam ir iespējams noteikt plašāku vai šaurāku izvērtējamo prasību loku.

Detalizētāku informāciju par Atbilstības sertifikātu saņemšanu dažādiem produktiems lūdzu meklējiet sadaļās par attiecīgo produktu veidu sertifikāciju, vai sazinieties ar mums pa tālr: +371 67217817, vai nosūtot e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.