LatviesurussianEnglish

Drukāt

Eiropas Kopienas tirgū drīkst piedāvāt kosmētikas līdzekļus, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem, kas stājās spēkā 2013.gada 11.jūlijā.
Proti, ja ir ievēroti sekojoši nosacījumi:
 • kosmētikas līdzeklis ir drošs cilvēku veselībai un tika ražots, ievērojot labas ražošanas prakses noteikumus;
 • ir nozīmēta Atbildīgā persona (Responsible Person) - persona, kas ir atbildīga par ES tirgū esošā kosmētikas līdzekļa atbilstību; 
 • ir veikts Regulā noteiktais kosmētikas līdzekļu drošuma novērtējums;
 • atbildīgās personas rīcībā ir „kosmētikas līdzekļa lieta”;
 • Eiropas Komisijai ir iesniegti paziņojumi par ES tirgū laistiem kosmētikas līdzekļiem (CPNP -Cosmetic Product Notification Portal);
 • kosmētikas līdzekļu sastāvs un marķējums atbilst Regulas Nr. 1223/2009 prasībām;
 • tiek sniegta informācija par kosmētikas līdzekļu nevēlamu iedarbību;
 • tiek ievēroti ierobežojumi attiecībā uz pārbaudēm izmēģinājumos ar dzīvniekiem 
un citi Regulā noteiktie nosacījumi.
Drukāt

LATSERT sniedz sekojošus pakalpojumus kosmētikas līdzekļu jomā:
 • Kosmētikas līdzekļu sertifikācija
 • FREE SALE sertifikātu izsniegšana
 • Atbildīgās personas pakalpojumi
 • GMP auditi
 • Notifikācija CPNP portālā
 • Kosmētikas līdzekļu sastāvu un marķējumu novērtēšana, atbilstošā marķējuma sagatavošana
 • Kosmētikas līdzekļu testēšana
 • Citi konsultatīvie pakalpojumi

Lai saņemtu papildus informāciju vai pieteiktu produkcijas pārbaudi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālr: +371 67217817, nosūtiet e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sazinieties ar mājas lapā norādīto kontaktu starpniecību