LatviesurussianEnglish

 
Drukāt

Patērētājam svarīgas ir noteiktas produktu kvalitātes īpašības. Tomēr, lai uzņēmēji produktus varētu brīvi piedāvāt tirgū, primārais nosacījums ir atbilstība obligātajām, uz produktu attiecināmajām vispārējām drošuma prasībām  – higiēnas nosacījumu ievērošana, cilvēka veselībai drošu sastāvdaļu izmantošana, pareiza to  dozēšana, atbilstoša rīcība ar produktu.

Plānojot produkcijas eksportu, ārvalstu kontrolējošās institūcijas bieži tiek pieprasa produkcijas drošuma apliecinājumus, ko izsniegušas neatkarīgas, kompetentas novērtēšanas institūcijas – piemēram, veselības sertifikātus (HEALTH Certificate) vai higiēnas sertifikātus (HYGIENE Certificate).

Veselības un higiēnas sertifikāti ir ne tikai Eiropā, bet arī daudzās pasaules valstīs  plaši izplatīti un pieprasīti sertifikātu veidi, kuri apliecina produkta atbilstību vispārējām drošuma prasībām un higiēnas prasību ievērošanu.

Produkcijai, kurai jau ir izsniegts LATSERT Atbilstības sertifikāts, papildus ir iespējams saņemt arī veselības un higiēnas sertifikātus svešvalodā sertificētajiem produktiem.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par nosacījumiem veselības vai higēnas  sertifikāta saņemšanai Jūsu uzņēmuma produkcijai, lūdzu sazinieties ar mums pa tālr: +371 67217817, vai nosūtiet e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.