Drukāt

Bērniem fiziski aktīva darbošanās ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Tādēļ gan iekštelpās un ārā, gan mājās, gan arī publiski pieejamajos rotaļu laukumos, brīvā laika pavadīšanas centros, bērniem tiek piedāvātas dažādas spēļu iekārtas un aprīkojums – smilšukastes, rotaļu mājiņas, šūpoles, slidkalniņi, daudzveidīgas rāpšanās sienas un konstrukcijas.

Kādas drošuma prasības attiecas uz spēļu laukumiem un to aprīkojumu?

Spēļu iekārtas, kuras paredzētas individuālai lietošanai ģimenes lokā, gan iekštelpās, gan ārā, tiek pielīdzinātas rotaļlietām. Uz tām ir attiecināmas Rotaļlietu drošuma direktīvā 2009/48/EK noteiktās prasības. Šādu spēļu laukumu un aprīkojumu ražotājiem jāizmanto Direktīvā noteiktās procedūras izstrādājumu atbilstības apliecināšanai un izstrādājumi jāmarķē ar CE atbilstības zīmi. 

Publiskajos spēļu laukumos uzstādītās spēļu iekārtas un aprīkojums vairāk uzskatāmi par pakalpojuma sniegšanu, nevis preci. Spēļu laukumiem publiskai lietošanai un tajos uzstādītajām ierīcēm Eiropas Savienībā jāatbilst pamatprasībām, kas noteiktas Eiropas Vispārējā preču drošuma Direktīvā 2001/95/EK. Drošuma prasības spēļu laukumiem noteiktas EN 1176 un EN 1177 sērijas standartos, kuru piemērošana ir brīvprātīga.