Drukāt

Aizvien nozīmīgāku lomu starptautiskajā tirdzniecībā ieņem produktu kvalitāte un aizvien pieprasītāki kļūst neatkarīgo institūciju izsniegtie produktu atbilstības apliecinājumi, kuri, no vienas puses, sniedz objektīvus un ticamus pierādījumus par likumdošanas vai citu prasību izpildi, bet no otras puses, veicina godīgāku konkurenci tirgū.

Viens no nozīmīgākiem instrumentiem piekļuvei starptautiskajiem tirgiem ir produktu sertifikācija, kuras rezultātā tiek iegūti sertifikāti par produktu atbilstību konkrētā tirgus prasībām, kas daudzos gadījumos ir obligāts priekšnoteikums produktu tirdzniecībai.

Sertifikācijas institūcijas izsniegto sertifikātu atzīšana tiek nodrošināta ar institūcijas akreditāciju, kuras rezultātā tiek apstiprināts, ka institūcija savu darbību veic objektīvi, neatkarīgi un kvalitatīvi un tās izsniegtie sertifikāti ir ticami.