Drukāt

Kosmētika - atbildīgais pārstāvis

LATSERT Eiropas Kopienas ražotāja vai importētāja pilnvarojumā pilda Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem noteiktus Atbildīgās personas (Responsible Person) pienākumus. Pilnvarojuma apjoms tiek noteikts līgumos.
 

Atbildīgā persona - persona Eiropas Kopienā, kas atbild par ES tirgū laistā kosmētikas līdzekļa atbilstību Regulas (EK) Nr. 1223/2009  prasībām.

Regula (EK) Nr. 1223/2009 nosaka, ka atbildīgā persona nodrošina, ka:
  • kosmētikas līdzekļi ir droši cilvēka veselībai un tiek ražoti, ievērojot labas ražošanas prakses noteikumus;
  • ir veikts Regulā noteiktais kosmētikas līdzekļu drošuma novērtējums;
  • atbildīgās personas rīcībā ir „kosmētikas līdzekļa lieta”;
  • Eiropas Komisijai ir iesniegti paziņojumi par ES tirgū laistiem kosmētikas līdzekļiem (Cosmetic Product Notification Portal);
  • kosmētikas līdzekļu sastāvs un marķējums atbilst Regulas Nr. 1223/2009 prasībām;
  • tiek sniegta informācija par kosmētikas līdzekļu nevēlamu iedarbību;
  • tiek ievēroti ierobežojumi attiecībā uz pārbaudēm izmēģinājumos ar dzīvniekiem.

Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217829 vai 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.