Drukāt

LATSERT pamatvērtības

Mūsu pamatvērtības nosaka mūsu rīcību un parāda to, kas mēs esam un kas mūs vieno:

Profesionālisms

Mūsu panākumu pamatā ir mūsu kompetenti un uzticami darbinieki, kuru profesionalitāte ļauj mums rast risinājumus, kas veicina mūsu klientu izaugsmi un attīstību.

Objektivitāte un atbildība

Mēs sniedzam objektīvus vērtējumus un uzņemamies atbildību par saviem lēmumiem un rekomendācijām. Mēs rīkojamies saskaņā ar saviem solījumiem.

 Neatkarība

Mēs esam pilnīgi politiski, finansiāli un ekonomiski neatkarīgi. 

Konfidencialitāte

Mēs ievērojam striktas iekšējās un līgumos noteiktās konfidencialitātes prasības attiecībā uz informāciju, kas iegūta sadarbībā ar klientiem un sadarbības partneriem.

Savstarpējā cieņa

Mēs esam uzticami un godīgi sadarbības partneri. Mēs uzturamies pret citiem tā, kā vēlamies, lai izturētos pret mums.

Progress un attīstība

Mēs nemitīgi maināmies – attīstāmies un pilnveidojamies, ieviešot jaunas tehnoloģijas un piedāvājot jaunus, tirgus vajadzībām atbilstošus pakalpojumus.