LatviesurussianEnglish

Drukāt

Pārtikas produktu iepakojums un materiāli, kas ir saskarē ar pārtikas produktiem, var ne tikai ietekmēt produktu organoleptiskās īpašības, bet arī būt par pārtikas piesārņojuma iemeslu materiālos esošo ķīmisko vielu migrācijas dēļ.

Ātrās brīdināšanas sistēmas pārtikai un barībai (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) dati par bīstamiem produktiem liecina, ka ap 8% no viesiem paziņojumiem ir paziņojumi par neatbilstošiem materiāliem un izstrādājumiem, kas ir paredzēti saskarei ar pārtiku. 

 

Ņemot vērā esošus datus par šo materiālu ietekmi uz pārtikas nekaitīgumu, pēdējos gados Eiropas Savienībā ir pieņemta virkne normatīvo aktu šajā jomā, kā arī tiek stiprināta šo noteikumu ievērošanas valsts uzraudzība.

Šādos apstākļos, ņemot vērā kontaktam ar pārtiku izmantojamo materiālu daudzveidību un dažādo kvalitāti, ir svarīgi pirms to izmantošanas iegūt objektīvus pierādījumus un datus par materiāla atbilstību, lai izslēgtu tā iespējamo negatīvo ietekmi uz pārtikas produktu.  

Drukāt

LATSERT piedāvā plašu pakalpojumu klāstu ar pārtiku kontaktējošo materiālu un izstrādājumu atbilstības nodrošināšanā un noteikšanā:

  • Sertifikācija
  • Materiālu un izstrādājumu (no plastmasas, keramikas, reģenerētas celulozes, gumijas, kartona, papīra, koka u.c.) testēšana
  • Kvalitātes atbilstības ekspertīze ar atzinumu/slēdzienu sagatavošanu par pārbaudītiem/novērtētiem paraugiem un/vai dokumentiem 
  • Konsultatīvā palīdzība Eiropas deklarācijas sagatavošanā
  • Citi konsultatīvie pakalpojumi

Lai saņemtu papildus informāciju vai pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 67217817 vai 29203180; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Drukāt

Mūsu klienti: