Drukāt
Eiropas Kopienas tirgū drīkst piedāvāt kosmētikas līdzekļus, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem, kas stājās spēkā 2013.gada 11.jūlijā.
Proti, ja ir ievēroti sekojoši nosacījumi:
  • kosmētikas līdzeklis ir drošs cilvēku veselībai un tika ražots, ievērojot labas ražošanas prakses noteikumus;
  • ir nozīmēta Atbildīgā persona (Responsible Person) - persona, kas ir atbildīga par ES tirgū esošā kosmētikas līdzekļa atbilstību; 
  • ir veikts Regulā noteiktais kosmētikas līdzekļu drošuma novērtējums;
  • atbildīgās personas rīcībā ir „kosmētikas līdzekļa lieta”;
  • Eiropas Komisijai ir iesniegti paziņojumi par ES tirgū laistiem kosmētikas līdzekļiem (CPNP -Cosmetic Product Notification Portal);
  • kosmētikas līdzekļu sastāvs un marķējums atbilst Regulas Nr. 1223/2009 prasībām;
  • tiek sniegta informācija par kosmētikas līdzekļu nevēlamu iedarbību;
  • tiek ievēroti ierobežojumi attiecībā uz pārbaudēm izmēģinājumos ar dzīvniekiem 
un citi Regulā noteiktie nosacījumi.